Education: Law school University of Lund

Medical school Karolinska Institutet.

Medical degree 2004, Internship 2004-2006

Doctor of Forensic Pathology 2011


Employer: National Board of Forensic Medicine 

www.rmv.se


One day in the life of…

Working as a doctor of Forensic Pathology you never know how your day will turn out, but then again – who does? The very essence of forensic medicine is exactly that – investigating unexpected or violent deaths.

    I usually have two or three bodies to examine each morning, and the autopsies are in general finished before noon. After a quick shower and lunch the work continues upstairs in my office. Each case generates a lot of work involving hours by the microscope, interpreting the toxic test reports and of course write the report on the conclusions of the autopsy.


Besides the examinations of the deceased I also write reports on injuries on the living – both of the victims and the perpetrators. In contrast to other physicians the people I examine are not my patients and I am not their doctor. This facilitates me to be as objective as I need to be so my conclusions are only based on the findings and not an emotional bond to any of the involved parties. 


Every now and then I appear as an expert witness in court – usually regarding to homicides or in cases of severe abuse.


In Sweden the crime scene belongs the police and their crime scene investigators, but when a dead body is involved they sometimes call upon a forensic pathologist to aid them – my job at the scene usually involves trying to estimate the time of death and give the investigators a hint of what the autopsy might show, although I must say – never as precise as in the movies. 


International involvement: ISALM – Oska, Japan 2008

                                             OCME – New York, US 2010

Utbildning: Juristlinjen (1 ½ år) Lunds Universitet  Läkarlinjen

Karolinska Institutet, Läkarexamen 2004,

Allmäntjänstgöring 2004-2006,

Specialistutbildning i rättsmedicin 2006-2011,

Specialist i Rättsmedicin 2011


Arbetsgivare: Rättsmedicinalverket


En dag i en rättsläkares liv…

Som rättsläkare vet man aldrig hur arbetsdagen kommer att se ut, men å andra sidan vet väl ingen egentligen det. Rättsmedicin handlar alls inte bara om ond bråd död, men det är de oväntade och våldsamma dödsfallen som utgör grunden för verksamheten.

    Vanligtvis utför jag två till tre obduktioner på en förmiddag och efter en snabb dusch och lunch väntar arbetet en trappa upp på mitt kontor. Varje fall ger nämligen upphov till mängder av efterarbete som bland annat innefattar timmar vid mikroskopet, tolkningar av rättskemiska analyssvar och författandet av obduktionsutlåtanden.

    Utöver dessa rapporter skriver jag även utlåtanden över skador på levande människor – både på målsäganden och misstänkta gärningsmän. Till skillnad från många andra läkare så är människorna jag undersöker aldrig mina patienter och jag är inte heller deras doktor. Detta gör det enklare för mig att hålla mig så objektiv som jag måste vara föra att kunna skriva sakliga utlåtanden. De känslomässiga banden som blir en naturlig följd av patient-läkarkontakten har ofta visat sig grumla omdömet vid utfärdandet av rättsintyg.


Det händer även att jag kallas som sakkunnig vid rättegångar, då främst angående mord eller misshandel.


När en kropp hittas död under omständigheter som gör att polisens kriminaltekniker tillkallas händer det att jag blir ombedd att vara med vid platsundersökningen. Min huvudsakliga uppgift på brottsplatser är att översiktligt undersöka kroppen, försöka bestämma dödstidpunkten och ibland även uttala mig om dödsorsaken - men i så fall i mycket lösa ordalag.


Internationellt: Tjänstgöring Chief Medical Examiners Office

                                     (OCME)  New York våren 2010

 
The replica watches may be cheap, but exercising caution and wisdom, like you do with most replica watches uk is advised. Inspection of a replica watches uk is required to have a feel of the craftsmanship and the reality of it being a rolex replica sale in the first place instead of being a toy replica that has been photographed or put up on the website. breitling replica sale are available for a fraction of the price of the originals. They are perfectly suited for those who want to exhibit the rolex replica uk like the originals. It makes them feel rich and important. All of us human beings, rich or poor, good or bad have our own replica watches sale and would like to massage at some time or the other. Possessing a luxury branded watch certainly does the trick.